Χρύσανθος Αντωνίου Ανακύκλωση Μετάλλων Λτδ- Τσέρι - Εξειδικευμένες Μονάδες

Κατηγορίες Αποβλήτων

170401-Χαλκός, Μπρούτζος και Ορείχαλκος, 170402-Αλουμίνιο, 170403-Μόλυβδος, 170404-Ψευδάργυρος, 170405-Σίδηρος και χάλυβας, 170406-Κασσίτερος (Λαμαρίνα τσίγκος), 170407-Ανάμεικτα μέταλλα, 170410-Καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο ή/και άλλες επικίνδυνες ουσίες, 170411-Καλώδια

Εργασίες Διαχείρισης

*ΟΤΚΖ, *ΑΗΗΕ, Μπαταρίες Μολύβδου